Collecte Kerst 2020 Collecte Kerst 2020
Met welke organisaties werkt Kerk in Actie daar nu samen en wat doen zij?

1. Borderline Lesvos helpt vluchtelingen op Grieks eiland Lesbos.

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesvos, die vluchtelingen helpt op dit Griekse eiland. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen veel vluchtelingen aan op de kust.De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos. Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar kinderen uit de vluchtelingenkampen veilig naar school kunnen en zo toch lessen kunnen volgen. Borderline Lesvos is actief met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Wij geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde 'vluchtelingencrisis'.

2. Griekse Kerk helpt migranten en vluchtelingen.

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner van Kerk in Actie in Griekenland, het Centrum voor Migranten en Oecumenisch Vluchtelingen Programma (KSPM-ERP) op om migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen met een breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP helpt met juridische en psychosociale hulp, onderzoek, belangenbehartiging en samenwerking met migrantengemeenschappen, informatie- en bewustwording. Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hotspot-kampen, of dakloos op straat. Met steun van de Europese Unie werden door KSPM-ERP in april vier opvangcentra ingericht, drie in Athene en één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De Europese Unie betaalt de basiskosten van opvang: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, juridische bijstand. Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. Om de veiligheid van de kinderen en het personeel te kunnen waarborgen heeft KSPM-ERP nu een plan opgesteld, in overeenstemming met de officiële richtlijnen en aanbevelingen. Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleegkundige en medische benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers enz.)

3. Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland.

Via Apostoli, de diaconale organisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk, biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers van covid-19 in Griekenland. Een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene wordt uitgevoerd en hulp geeft aan vluchtelingen en arme Grieken, waaronder daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder ontvangen mensen in de vluchtelingenkampen zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging.

Kom ook in actie en geef in de collecte op eerste kerstdag, geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en laat ze daarmee gezien worden. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. U kunt tijdens de dienst uw gift overmaken, maar u kunt dat ook, na het lezen van dit artikel, natuurlijk direct doen: NL 63 RABO 0364606789 van de diaconie onder vermelding van “geef licht 25 december”.

Namens uw diaconie, werkgroep Kerk in Actie, Hans, Richard en Aart.
 
terug