13 december-collecte KIA-kinderen in de knel 13 december-collecte KIA-kinderen in de knel
                                                             

In de advents- en kerstperiode besteed de diaconie aandacht aan Kinderen in de Knel. Dit jaar zal de collecte met kerst zijn bestemd voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen – Geef Licht !   In de aanloop naar Kerst vraagt de diaconie uw aandacht voor een actie om kinderen meer te betrekken bij het werelddiaconaat.


Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouderen in de gemeenten op een creatieve manier te betrekken bij het (wereld)diaconale werk van Kerk in Actie. Geef aan de collecte op zondag 13 december a.s.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kidsinactie
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Namens uw diaconie, Aart Haasnoot
 
terug