Armoede in gemeente buiten ons dorp Armoede in gemeente buiten ons dorp
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, is de nood hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Kerk in Actie wil lokale kerken in deze regio's ondersteunen om er te zijn voor mensen in kwetsbare situaties.

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Kerken in deze regio's zoeken naar manieren om er te zijn voor mensen in kwetsbare situaties, maar deze kerken zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?

Kerk in Actie begeleidt deze kerken in hun diaconale taak, ondersteunt hen zo nodig financieel en brengt hen met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen. In 2019 zijn de eerste drie proefprojecten gestart waarbij wordt onderzocht wat de beste en meest effectieve manier is om diaconaal present te zijn. Kerken leggen daarbij contact met mensen in armoede en zoeken samen met hen naar manieren om hun leefsituatie te verbeteren. Daaruit kunnen initiatieven ontstaan als voedselbanken, kledinginzamelingsacties of projecten voor kinderen die in armoede leven.

Steun dit werk
Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland vorm te geven? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland' of doneer online.

Hartelijk dank!
diaconie de Goede Herder 

 
terug