Kerk in Actie Kerk in Actie
Kerk in Actie heeft weer een aantal goede doelen in het collecterooster staan, waar we als diaconie voor willen collecteren en die we graag voor jullie willen uitlichten.

Zondag 22 november - Omzien naar elkaar
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
We hopen op uw steun,
De Diaconie
 
terug