Trouw Trouw
Als twee mensen de wens hebben hun huwelijk te willen bevestigen voor Gods aangezicht, dan verheugt dat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant.
terug