Prikkelarme Kerkdienst van 13 december gaat niet door. Prikkelarme Kerkdienst van 13 december gaat niet door.
2020 had het proefjaar moeten worden voor de opstart van volwaardige prikkelarme erediensten. Maar de geplande dienst op 26 april kon niet doorgaan vanwege corona. 30 augustus zijn we wel samen gekomen met inschrijving vooraf en hebben we een bijzondere prikkelarme dienst beleefd. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel, veel mensen bij elkaar en een tijdsduur van meer dan een uur teveel prikkels geven. We staan er vaak niet bij stil dat deze, voor ons gewone bijeenkomsten, voor mensen met een aandoening als autisme of een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Dat betekent natuurlijk niet dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan een eredienst. Daarom bieden we deze volwaardige maar aangepaste diensten aan, zodat mensen die gevoelig zijn voor teveel prikkels ook een eredienst kunnen beleven en bijwonen. Maar helaas kwam corona, waardoor de vanzelfsprekendheid van samenkomen ineens verdwenen is. Door de beperkende maatregelen rondom corona kunnen wij de geplande Prikkelarme Kerkdienst die op 13 december door ds. Martin Heikoop zou worden geleid niet door laten gaan.

Maar we geloven in betere tijden en gaan door met de organisatie van Prikkelarme Kerkdiensten in 2021! Volgend jaar zullen we deze diensten organiseren in de Dorpskerk van Katwijk aan den Rijn en we hopen dat we dan wel prikkelarm samen te kunnen komen rondom Gods Woord om elkaar en onze Heer te ontmoeten.

Namens de commissie, ds. Henk van der Laan, ds. Karel Koekkoek, kerkelijk werker Martin van der Linden en pastor Rixt de Graaf-de Boer
 
terug