College van Kerkrentmeesters: College van Kerkrentmeesters:
Collecten voor de kerk:
We zijn blij dat u in de afgelopen “corona-maanden” uw kerk niet vergeten bent. Regelmatig wordt er op de rekening van de kerk collectegeld gestort. Op de begroting hebben we de collecten voor de kerk begroot op € 6300. Volgens onze boekhouder komen we nog wat tekort om aan dit bedrag te komen. Mocht u tot de ontdekking komen dat u nog wat kunt bijdragen dan kan dit op NL 49 RABO 0364601027. Uw collectemunten zijn natuurlijk ook van harte welkom. U kunt ze inleveren bij de penningmeester, Huug Ouwehand, Waterlelie 9.

Zonnepanelen:
In november zijn 20 zonnepanelen op het dak van het Trefpunt geplaatst. Op 27 november zijn ze in gebruik gesteld. We hopen dat we met deze investering de energiekosten kunnen drukken. We leveren op deze manier ook onze bijdrage aan de “vergroening” van ons energieverbruik.
 
Nieuwe voorzitter  van het College van Kerkrentmeesters:
Het college heeft het lange tijd zonder voorzitter moeten doen en dat was best lastig.
We zijn erg blij dat Cees Ravensbergen (Schelphoek 18) op het verzoek van de vice-voorzitter van de Kerkenraad, Sam de Mooij, is ingegaan en het voorzitterschap van het college op zich gaat nemen.
 
terug