Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting laat oplopende tekorten zien. Op 9 juli heeft de kerkenraad in een brainstorm suggesties aan het College van Kerkrentmeesters gedaan om de situatie te verbeteren. Het College van Kerkrentmeesters heeft maatregelen voorgesteld om de begroting structureel te verbeteren. Op 17 september heeft de kerkenraad besloten een deel van de voorstellen over te nemen en in de begroting van 2021 te verwerken. Het gaat daarbij om verlagen van de kosten door o.a. verminderen van de energiekosten en terugbrengen van het aantal abonnementen en het verhogen van de inkomsten door o.a. verhogen van de huur van de pastorie, geldwerving acties te houden als de begroting niet sluit en koppelen van het beleid aan de financiën. Er zijn meer maatregelen voorgesteld die ingrijpender zijn, zoals vermindering van de aanstelling van de predikant en vergroten uitbaten van het Trefpunt. Hiervoor is echter meer discussie nodig en overleg met de gemeente. Deze punten komen in de komende maanden aan de orde.
 
terug