College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters:
 
Dankdagcollecte
Op woensdag 6 november was het dankdag voor gewas een arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons dit jaar gegeven heeft. Gezien het resultaat kunnen we concluderen dat onze gemeente God bijzonder dankbaar is. De dankdag heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 11.143,-. Het College van Kerkrentmeesters wil een ieder bedanken die hier zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Het doel van de dankdagcollecte is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt. Hierdoor besparen we straks jaarlijks veel geld, maar nog belangrijker, door te verduurzamen leveren we als kerk een bijdrage aan het behoud van Gods schepping. Door de hoge opbrengst van de dankdagcollecte kan dit mooie project snel ten uitvoer gebracht worden, waarvoor nogmaals dank.

Gift
Afgelopen periode heeft onze kerk een gift mogen ontvangen van € 100,-. De gever wil het College van Kerkrentmeesters hiervoor bedanken.
 
terug