Dankdagcollecte 2021 Dankdagcollecte 2021
Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons heeft gegeven, zelfs in coronatijd met al zijn beperkingen. Dankbaar te zijn ook dat die beperkingen beetje bij beetje verdwijnen, zodat we elkaar als gemeente weer kunnen ontmoeten. Daar zijn veel mensen nu toch echt wel aan toe, van oudere gemeenteleden die de afgelopen tijd veelal thuis moesten blijven tot aan jongeren die vaak maar beperkt naar school gingen en niet konden sporten en ontspannen.

Eerder dit jaar heeft het College van Kerkrentmeesters bedacht om speciaal voor onze jongeren de kleine zaal te renoveren en opnieuw in te richten. Het idee is dat we samen met de jongeren en leiding van kindernevendienst, clubs en jeugdkerk een jeugdhonk gaan realiseren waar de verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Juist ook omdat we vinden dat we moeten blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Nog niet alle ideeën zijn volledig uitgewerkt maar nu is al duidelijk dat deze verbouwing best wel wat zal gaan kosten.

Het College van Kerkrentmeesters doet dan ook een beroep op u om een gulle gift te doen voor het verbouwen van de kleine zaal tot jeugdhonk als investering in de toekomst van onze gemeente.

Uiterlijk vrijdag 29 oktober wordt de brief voor de dankdagcollecte 2021 door de kerkrentmeesters bij u bezorgd en maandag 1 november weer opgehaald. Zorgt u dat de antwoordenvelop klaar ligt?

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
 
terug