Nieuwe geluidsinstallatie (update) Nieuwe geluidsinstallatie (update)
Na verschillende inspanningen van ons geluidsteam lijkt het erop dat de nieuwe geluidsinstallatie nu goed functioneert. Dat is tenminste hoe we de afgelopen twee kerkdiensten hebben ervaren. Als eerder gemeld zijn de kabels van de microfoons en de ringleiding nu gescheiden zodat ze elkaar niet meer kunnen storen. Om nieuwe storingen uit te sluiten is ook de positie van de ontvangers van de headset en handheld aangepast. Als klachten uitblijven zal de tijdelijke bekabeling netjes worden weggewerkt. Overigens kwam bij het uitvoeren van de werkzaamheden naar voren dat een draadje van de kanselmicrofoon niet goed vast zat wat een deel van de storingen verklaart. We juichen niet te vroeg maar zijn nu toch voorzichtig positief dat we de problemen de baas zijn geworden. Omdat gemeenteleden de diensten op veel verschillende manieren beleven vernemen we graag uw ervaringen zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen.

Namens de Commissie van Kerkrentmeester
Cees Ravensbergen, voorzitter
terug