bericht van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters juli 2021 bericht van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters juli 2021
stoppen met de uitgifte van collectemunten en –bonnen.
Tijdens de vergadering van de Kerkenraad d.d. 8 juli 2021 is besloten dat we stoppen met het uitgeven van collectemunten en –bonnen.
Waarom is dit besluit genomen?
 1. Op enig moment (hopelijk spoedig) gaan we weer met zijn allen naar de kerk. Als we op de oude voet verder gaan, kun je op 4 verschillende manieren aan de collecten van de kerk en de diaconie bijdragen.            
    
          a. door het geven van contant geld
          b. door het geven met behulp van collectemunten en –bonnen
          c. door het overmaken van collectegeld door overschrijvingen van uw bankrekening naar de rekenningen van de diaconie en de kerk (tijdens de coronatijd hebben veel leden dit gelukkig trouw gedaan)                       
          d. het overmaken via onze nieuwe kerkapp “Donkey Mobile”

 Er gaan 4 geldstromen langs en door elkaar heen lopen; administratief wordt dit lastiger en ingewikkelder.

2. Het uitgeven en administreren van de collectebonnen en –munten is behoorlijk arbeidsintensief.                 

en de belastingaftrek van uw giften aan de kerk?

U zult zich misschien afvragen hoe het zit met de belastingaftrek op uw belastingaangifteformulier. Want een van de redenen van het uitgeven van de collectemunten en –bonnen destijds was het verkrijgen van een bewijsstuk van het geven aan de diaconie en aan de kerk.
  •  Indien u in de afgelopen coronaperiode uw giften via uw bank gedaan heeft,   heeft u (net als bij het    aankopen van collectemunten en –bonnen) ook het bewijs van betalingen voor het aftrekbaar maken van uw giften.           
  • Onze kerkapp “Donkey Mobile” is een moderne vervanger van collectebonnen            en –munten. Giften via de kerkapp zijn ook aftrekbaar van de belasting, want de “oplaadbedragen” staan op uw bankafschriften. U kunt de belastingdienst laten zien, dat de “oplaadbedragen” op de rekening van onze kerk gestort worden.

wat doe ik met de munten en bonnen die ik nog heb liggen?

De collectemunten- en bonnen die u nog thuis heeft, blijven voorlopig nog geldig. Dus als straks we weer gewoon naar de kerk kunnen, kunt u de munten en bonnen in de kerkzakjes doen.
U zou ze ook in één keer in kunnen leveren bij de penningmeester van de kerk en dan aangeven welke bestemming u er aan wilt geven.
Op het moment dat uit onze administratie blijkt, dat we de meeste bonnen en munten teruggekregen hebben, gaan we een datum vaststellen tot wanneer u ze in kunt leveren.

Jacoline Lesmeister-de Mooij (penningmeester van de diaconie)
Huug Ouwehand (penningmeester van de kerk)
 
terug