Diaconie Diaconie
Van de Diaconie
Het jaar 2019 is bijna weer voorbij. Dankzij de collectes en uw giften hebben wij het afgelopen jaar weer mooie bedragen kunnen overmaken aan o.a.: Grip op de Knip,  het IWAK, project Oost-Europa, Dorcas, KKRV (hands en feet), de voedselbank en de stichting OMF Nederland (Ewoud Koning).
Dit buiten de reguliere collectes voor Kerk in Actie en de Protestante Kerk. Het bedrag van de rommelmarkt (3650 euro) is overgemaakt aan het project Oost-Europa.
De Kerstcollecte moet nog komen en is bestemd voor Kinderen in de Knel (KIA).
Ook de verjaardagbussen hebben tot nu toe een mooi bedrag opgeleverd. Alle lopers worden bedankt voor hun inzet. Dit bedrag wordt verdeeld onder de voedselbank en KKRV.
Ook in het komende jaar zullen wij ons inzetten om zoveel mogelijk goede doelen te steunen.
Wij hopen dat wij door uw giften en bijdragen voor de collectes ons werk kunnen blijven doen, om zoveel mogelijk financiële hulp te bieden aan hen die dit hard nodig hebben.
Wij wensen u alvast gezegende Kerstdagen toe.

Namens de diaconie
terug