Collecte Pinksterzending Zondag 23 mei 2021 Collecte Pinksterzending Zondag 23 mei 2021
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL63 RABO 0364 6067 89 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Valkenburg o.v.v. collecte Pinkstercollecte 23 mei

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Uw Diaconie,
Rein, Aart, Jacoline, Truus, Reina, Mart en Marjan
 
terug