Actie 40dagentijd diaconie Actie 40dagentijd diaconie

De 40dagentijdactie van de diaconie gaat weer van start. Dit jaar hebben we gekozen voor zes projecten in Myanmar. Iedere zondag in de 40dagentijd staat een project met sterke en dappere mensen in Myanmar centraal. Van te voren wordt er in het Kerkewerk een stukje geschreven over wat voor projecten er centraal staan op de betreffende zondagen. Op de zondagen tijdens de 40dagentijd worden er in de kerk ook presentaties gegeven over de projecten waarvoor dan op die zondag wordt gecollecteerd.
 
Zondag 5 maart  - Project 1. Inkomen voor vrouwen en jongeren - Precious Stones
 
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie die vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doen zij onder andere door zelfhulpgroepen voor vrouwen op te zetten. Zij sparen samen geld en leren hier goed mee om te gaan. Een deel van het spaargeld gebruiken de vrouwen als lening om bijvoorbeeld een winkel op te zetten of om schoolgeld of medische kosten te betalen. Precious Stones traint vrouwen op het gebied van boekhouden, gezonde voeding, gezondheidsproblemen en opvoeding. Ook kunnen zij vakcursussen volgen, zoals zeep maken. Precious Stones traint jongeren op het gebied van normen, waarden en sociale vaardigheden en begeleidt hen bij het zoeken van werk.
 
Het spreekt vanzelf dat de diaconie de 40dagentijdactie van harte bij u aanbeveelt.
terug