“HERINNERINGEN VERBINDEN WAT HET OOG NIET MEER ZIET” “HERINNERINGEN VERBINDEN WAT HET OOG NIET MEER ZIET”
Meeleven, saamhorigheid, aandacht voor elkaar is een belangrijke factor in de Valkenburgse samenleving.
 
Iedereen maakt in zijn leven het verlies mee van een ouder of een grootouder, een geliefde, een kind, een familielid, een partner, een vriend of vriendin. Hoe ingrijpend dat is herkent iedereen. Daarin zijn wij allen met elkaar verbonden. Tegenover de dood is iedereen gelijk. Verschillen in levensbeschouwing, in geloof, in leeftijd, in politieke visie zijn dan onbelangrijk. Gedeeld verdriet kan mensen bij elkaar brengen.
 
De lichtjesavond is bedoeld om daarvoor een gelegenheid te bieden, door bij elkaar te komen, te luisteren naar muziek, naar een verhaal, door samenzijn, door de ervaring van licht in een donkere tijd. Voor Valkenburg is dat een nieuw initiatief.                                                       Dit jaar is de avond gepland op vrijdagavond 10 november, rondom het Dorpshuis en de Algemene Begraafplaats. Jong en oud zijn daar welkom.
 
Programma
19.00 uur        ontvangst in het Dorpshuis
19.15 uur        welkomstwoord door Kimberly van der Nagel
19.20 uur        uitleg over het thema door Gerard Bol
19.30 uur        wandelen naar de algemene begraafplaats
                        persoonlijke herdenking
                        voorlezen gedichten door Gerard Bol
                        bezoekers kunnen eventueel terug naar het Dorpshuis
20.30 uur        einde programma
 
In het Dorpshuis is er na afloop koffie of thee en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel met professionele begeleiding.
Deze lichtjesavond wordt ondersteund door Fonds 1818, wijkraad Valkenburg,         Gemeente Katwijk en Welzijnskwartier. De avond is gratis toegankelijk.
info@lichtjesavondvalkenburg.nl
 
Werkgroep Lichtjesavond Valkenburg,
 
terug