Oud en nieuw Oud en nieuw
1e Advent
De advent vertrekt van die gebroken en gekwetste wereld
om van daaruit een weg te zoeken, een lichtpunt te vinden.
 
Een verborgen begin, verdiept, geworteld.
een stronk loopt uit, een nieuwe loot
aan een oude stam.
kwetsbaar leven komt tot bloei.
 
 


2e Advent


Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
(naar psalm 25:4; Jesaja 35:1)

3e advent

Dromen
van vrede
De wereld
omgekeerd
Een nieuw begin
Puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk
breekt door het
donker
 
Goede god
versterk in ons de
hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd.
 
Het licht breekt door, we zien de woestijn bloeien. Je mag er op vertrouwen en je hart gaat open voor de liefde, die hoort bij de komst van de Heer. Jesaja 35:1-10

4e Advent Een huis met daaronder een boog. Maria en Elisabeth allebei zwanger. De twee granaatappels staan voor vruchtbaarheid. Ze liggen in de hand van God. De klimop als symbool voor hoop. Hier hoop op het licht dat komen gaat.  
Daarna graag het onderstaand gedicht bij het symbolisch bloemstuk projecteren (misschien de lay out aanpassen, zodat het gedicht op 1 dia kan)
God wil
bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabeth voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven
in hun schoot.
Zie,
het Licht
komt het huis
van de wereld binnen.

Kerst


Het huis
van de aarde
en mensen
is gevuld
het Woord
woont
in ons midden
een stralend
helder Licht
schijnt
in de duisternis.

Oud en nieuw12 verschillende bloemen, voor elke maand één. Maanden van het jaar 2017 of 2018 naar eigen keuze: vooruit of terug kijken.
Alle bloemen de kleur wit, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar (Kersttijd) en de kleur van de eeuwigheid. Het groene blad verwijst naar de hoop, die we met Christus het hele jaar door mogen hebben.
terug