40dagen project Kindernevendienst 40dagen project Kindernevendienst
Project van de kindernevendienst
Ook dit jaar hebben we weer een project behandeld met de kinderen tijdens de 40dagen tijd. We hebben er dit jaar voor gekozen om het project in de kerk kort te houden, zodat we tijdens de kindernevendienst meer tijd hadden om aan het project te besteden. Tijdens deze 40dagentijd ging ons project over ‘Een nieuw begin’. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. We ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
In het project voor de 40dagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat ervoor nodig is om een nieuw begin te kunnen maken. Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee te maken heeft. De projectverbeelding bestaat uit ‘beginnersdiploma’s’ waarop de vaardigheden vermeld staan. Ook is daarop een verhaal op de beamer te zien over de tuin van Julia en Stef, waarmee elke zondag het thema en Bijbelverhaal worden ingeleid. Tijdens de kindernevendienst hebben we eerst het bijhorende Bijbelverhaal gelezen. Daarna zijn we elke zondag creatief aan de slag gegaan met het thema. Ook hebben wij tijdens de kindernevendienst mooie versieringen geknutseld die u met Pasen in de kerk zal zien staan!

Vrolijk Pasen!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst2e zondag1e zondag

terug