Paasgroet Paasgroet
Wij vieren nu het Paasfeest weer
als ieder jaar en elke keer,
staat Hij dan op als onze Heer,
die voor ons was gestorven.
De vreugde klinkt hier in `t rond,
Hij legt ons `t loflied in de mond,
want in deze ochtendstond
heeft hij ons heil verkregen.
 
Wij spoeden ons naar Jezus graf,
waar Hij zichzelf gewonnen gaf,
maar nu draagt Hij de herdersstaf, 
Hij is vandaag herrezen.
De vreugde klinkt hier in `t rond
Hij legt ons `t loflied in de mond
Nu in de ochtendstond
wordt hij door ons geprezen
 
Wij zoeken Hem Hij gaat ons voor
met liefde heel de wereld door
en roept ons in het hemel koor
ons lied voor Hem te zingen
De vreugde klinkt hierin `t rond
Hij legt ons `t loflied in de mond
Laat nu in de  ochtendstond
`t geloof opnieuw beginnen.
terug