Veertigdagentijd projekt KND Veertigdagentijd projekt KND
1 maart
 
Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari
 

Vandaag waren we in de kerk. We vonden het erg leuk en we konden lekker kleuren op de Post-Its die in de banken lagen. Ook mochten we voorlezen in de kerk en dat ging erg goed. We vonden de dingen die Mozes, Abram en Jozef en Maria meenamen op reis soms best wel grappig. Het zingen van de liedjes was ook leuk, vooral onder, boven, voor en achter, God is overal!

Groetjes Lenthe en Sofia.

 
 
Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk
13 februari 2020 live op de radio (Groot Nieuws Radio) komt om 13.15 uur een intervieuw met Merel Kuijt
lees meer »
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd
Veertigdagentijd
Op woensdag 26 februari, Aswoensdag, begint de tijd van bezinning, inkeer, versobering en voorbereiding op Pasen, het grote feest van de opstanding. Dit is de Veertigdagentijd, of de Lijdenstijd of de Vastentijd.
Al een aantal jaren organiseert de Commissie 'Leren en Ontmoeten' van 'De Open Hof', 'De Rank' en 'De Goede Herder' in de Veertigdagentijd samenkomsten. Vorig jaar was dat in 'De Open Hof' en dit jaar zijn de soepmaaltijd en de vespers in onze kerk.
Het thema van 2020 is: ‘Op zoek naar Judas’, naar de gelijknamige musical, die is georganiseerd door de drie kerken. Van de drie voorstellingen zijn alleen voor zaterdagmiddag 28 maart 14 uur nog kaarten te koop via ohckatwijk.nl.  

Vespers
Op woensdagavonden 4, 18 en 25 maart en 1 april zijn er vespers, korte avondvieringen.
Omdat woensdag 11 maart ‘Biddag voor gewas en arbeid’ is, is er dan geen vesper.
De vespers beginnen om 19.30 uur en duren een klein half uur. Na afloop is er koffie en thee.
De voorgangers zijn achtereenvolgens: ds. Iman Padmos, ds. Karel Koekkoek, pastor Cor van Vliet en ds. Marjan Zebregs. De lezingen zijn (in dezelfde volgorde): Matteüs 26: 20 t/m 25, Matteüs 27: 3 t/m 5, Johannes 18: 1 t/m 7 en Marcus 14: 43 t/m 45. Het telkens terugkerend themalied is: ‘Alles wat over ons geschreven is’ (lied 536 of 556).
We hopen op een betekenisvolle Veertigdagentijd.


 
 
Musical Musical
DONDERDAG 26 EN VRIJDAG 27 MAART 2020. AANVANG 20.00 UUR
ZATERDAG 28 MAART 2020. AANVANG 14.00 UUR
"OPEN HOF KERK" KATWIJK
 
lees meer »
 
Paasgroetenactie 2020 Paasgroetenactie 2020

Paasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitie predikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 1 maart en indien nog beschikbaar op zondag 8 maart kunt u na de dienst deze kaarten verkrijgen in de kerk. Wij vragen u de kaarten op zondag 15 maart of uiterlijk zondag 22 maart weer voorzien van uw persoonlijke boodschap en uw groet weer in te leveren.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
 
 
Prikkelarme kerkdiensten Prikkelarme kerkdiensten
In 2020 zijn er vier prikkelarme kerkdiensten:
19 januari - ds. M. Zebregs

26 april – ds. H.E.J. van der Laan
30 augustus – pastor Rixt de Graaf
13 december – ds. M. Heikoop
Iedere kerkdienst begint om 12.30 uur in 'De Goede Herder', Hoofdstraat 35 in Valkenburg ZH en duurt een half uur.
 
lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
Rommelmarktspullen gezocht
Op vrijdag 12 juni organiseert de Gereformeerde kerk van Valkenburg weer de jaarlijkse rommelmarkt. De gehele opbrengst wordt opgedeeld: 50% gaat naar een project van Kerk in actie en 50% gaat naar het plaatsen van zonnepanelen op het kerkelijk gebouw. Het doel van Kerk in actie is dit jaar bepaald voor: Bouw de kerk in Syrië weer op. Voor informatie hierover kunt u terecht op: www.kerkinactie.nl/projecten/najaarscampagne-bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op
U kunt ons helpen door uw spullen te schenken voor de rommelmarkt. Denk hierbij aan kleine meubels, serviesgoed, speelgoed, tuinspullen, witgoed, boeken, kleding enz. We willen geen grote kasten of banken en geen kapotte en vieze spullen.
Ook dit jaar mag u uw spullen komen brengen bij onze opslag. Op zaterdag 15 februari zijn we open van 10.00 tot 11.30 uur op  Achterweg 44 (bij de kassen). Dit wegbrengen neemt een hoop werk uit handen! Maar wanneer u dit niet lukt; blijft de mogelijkheid bestaan om op afspraak uw spullen bij u thuis op te laten halen. U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Schoneveld. Telnr. 06-48443364

Ook zoeken wij nog meerdere sponsoren. Denk daarbij aan het sponsoren van planten en prijzen voor de loterij. Ook het sponsoren van persoonlijke diensten is mogelijk. Wilt u ons informeren als u ons hierbij kunt helpen? U kunt contact opnemen met Annemieke Smittenaar via emailadres:
Met vriendelijke groet, De Rommelmarktcommissie
Annemieke, Stijntje, Nettie, Jose, Jan, Mienke en Diane

 
lees meer »
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter                                                
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Welkom Welkom
 
In onze kerk is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Als teken daarvan hangt een week de regenboogvlag bij onze kerk!
 
Giften Giften
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters
Afgelopen periode heeft onze kerk 2 giften mogen ontvangen waarvoor onze grote dank. Een van een gemeentelid van € 500,- en de ander van iemand die geen lid is van onze kerk van € 2.200,-.

De laatste gift komt niet uit de lucht vallen, al waren we wel aangenaam verrast door de hoogte van de gift. Vier gemeenteleden  hebben de woning van de gever leeggeruimd. Naast de gift hebben we veel spullen mogen ontvangen voor de rommelmarkt.

Het college van kerkrentmeesters wil niet alleen de gevers hartelijk bedanken, maar ook de gemeenteleden die hier hun bijdrage aan hebben verleend.
 
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
                                   
 
liturgisch bloemstuk liturgisch bloemstuk

 

In de liturgische schikking zien we rozen in verschillende kleuren.
De roos is het symbool voor liefde.
Vandaag denken we hier aan de liefde van God voor mensen en
de liefde van ambtsdragers voor het werk in deze gemeente van Christus.
Het werk van ambtsdragers doet de gemeente bloeien,
maar aan het werk zitten soms ook doornen.
De witte boog staat voor open staan en ontvankelijk zijn
en ook voor beschutting.
De rode rozen staan voor de nieuw aantredende ambtsdragers.
Rood is de liturgische kleur voor een eredienst,
waarin we ambtsdragers bevestigen
Rood is de kleur van de heilige Geest,
de Trooster en Inspirator,
die mensen aanvuurt.
De witte rozen staan voor de ambtsdragers, die hun ambt verlengen.
Wit is de liturgische kleur van de grote feesten Pasen en Kerstmis.
Nu is het een verwijzing naar het feest van door kunnen gaan
met het dragen van een ambt in de gemeente van Christus.
De roze rozen staan voor de mensen, die afscheid nemen van hun ambt.
Roze is de liturgische kleur voor het midden van de Adventtijd en de Veertigdagentijd.
Hiervoor waren zij ambtsdrager in een specifiek ambt.
Hierna zijn zij ambtsdrager in het ambt aller gelovigen.
De klimop staat voor trouw.
Dit is trouw aan God en aan Gods woord, de Bijbel.
Het is ook de trouw aan de gemeente van Christus en de dienst in de wereld.

 
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
Matata Kenia doel bereikt! Matata Kenia doel bereikt!
Matata Kenia doel bereikt!
Eind 2019 ontvingen we een brief van de stichting Matata kinderziekenhuis Kenia.
Het bestuur van de stichting blikt terug op 2007, het oprichtingsjaar. De oprichters zijn getroffen door de nood in één van de armste provincies in Kenia. Die armoede ging gepaard met een hoog percentage aan ziektes en sterfgevallen door o.a. malaria, cholera, tuberculose en hiv/aids. De bevolking had nauwelijks toegang tot adequate gezondheidszorg. In het toenmalige Matata kinderziekenhuis was er plek voor ongeveer 50 kinderen, die met hun moeder een bed deelden.

Sinds 2007 zijn er o.a. vanuit 'De Goede Herder' giften overgemaakt ten behoeve van dit ziekenhuis, bijvoorbeeld een deel van de Rommelmarktopbrengst en giften verkregen bij de ‘open kerk’ tijdens de Mart.  
Eind 2019 is de bestuursvoorzitter naar het Matata ziekenhuis gereisd en ook een beoordelaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geweest. De conclusie van beiden is hetzelfde: dankzij inkomsten uit verzekeringsgelden van patiënten is het ziekenhuis vrijwel volledig zelfvoorzienend.
Dat is vooral heel goed nieuws voor de lokale bevolking, die nu over goede gezondheidszorg beschikt.
Omdat het hoofddoel van de stichting is bereikt, heeft het stichtingsbestuur besloten zich op te heffen per 31 december 2019.

De concrete resultaten van de afgelopen twaalf jaar zijn:
  • Het gemiddelde aantal patiënten, dat dagelijks in het ziekenhuis geholpen wordt, is gestegen van 125 naar 330
  • Het aantal artsen werkzaam in het ziekenhuis is gestegen van twee naar zes
  • Er zijn acht gezondheidscentra gebouwd
  • Er zijn 27 waterputten gebouwd
  • Er zijn zes (basis)scholen geholpen.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen, die hieraan heeft bijgedragen en die dank geven wij hier graag door!
Wat schitterend dat dit fantastische resultaat mede dankzij onze bijdragen is gerealiseerd.
 
 
Adventproject kindernevendienst Adventproject kindernevendienst
Thema "Geef Licht"


Kerst

Het kerstfeest is begonnen,
feest van licht en leven.
De grote kaars geeft ons licht,
een licht om te krijgen en door te geven!
 
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters:
 
Dankdagcollecte
Op woensdag 6 november was het dankdag voor gewas een arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons dit jaar gegeven heeft. Gezien het resultaat kunnen we concluderen dat onze gemeente God bijzonder dankbaar is. De dankdag heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 11.143,-. Het College van Kerkrentmeesters wil een ieder bedanken die hier zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Het doel van de dankdagcollecte is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt. Hierdoor besparen we straks jaarlijks veel geld, maar nog belangrijker, door te verduurzamen leveren we als kerk een bijdrage aan het behoud van Gods schepping. Door de hoge opbrengst van de dankdagcollecte kan dit mooie project snel ten uitvoer gebracht worden, waarvoor nogmaals dank.

Gift
Afgelopen periode heeft onze kerk een gift mogen ontvangen van € 100,-. De gever wil het College van Kerkrentmeesters hiervoor bedanken.
 
 
Wat vindt u belangrijk in uw kerk? Wat vindt u belangrijk in uw kerk?
lees meer »
 
Wereldarmoededag Wereldarmoededag
lees meer »