Veertigdagentijd Veertigdagentijd
Veertigdagentijd
Op woensdag 26 februari, Aswoensdag, begint de tijd van bezinning, inkeer, versobering en voorbereiding op Pasen, het grote feest van de opstanding. Dit is de Veertigdagentijd, of de Lijdenstijd of de Vastentijd.
Al een aantal jaren organiseert de Commissie 'Leren en Ontmoeten' van 'De Open Hof', 'De Rank' en 'De Goede Herder' in de Veertigdagentijd samenkomsten. Vorig jaar was dat in 'De Open Hof' en dit jaar zijn de soepmaaltijd en de vespers in onze kerk.
Het thema van 2020 is: ‘Op zoek naar Judas’, naar de gelijknamige musical, die is georganiseerd door de drie kerken. Van de drie voorstellingen zijn alleen voor zaterdagmiddag 28 maart 14 uur nog kaarten te koop via ohckatwijk.nl.  
Soepmaaltijd
Op woensdagavond 26 februari bent u vanaf 18 uur welkom in 'Het Trefpunt' voor de maaltijd, die om 18.30 uur begint. We zullen op zoek gaan naar Judas en er is samenzang en gebed. Intekenlijsten liggen in 'Het Trefpunt'. Invullen kan t/m zondag 23 februari. U bent van harte welkom! We waarderen het als u een introduce(e) meeneemt.
Vespers
Op woensdagavonden 4, 18 en 25 maart en 1 april zijn er vespers, korte avondvieringen.
Omdat woensdag 11 maart ‘Biddag voor gewas en arbeid’ is, is er dan geen vesper.
De vespers beginnen om 19.30 uur en duren een klein half uur. Na afloop is er koffie en thee.
De voorgangers zijn achtereenvolgens: ds. Iman Padmos, ds. Karel Koekkoek, pastor Cor van Vliet en ds. Marjan Zebregs. De lezingen zijn (in dezelfde volgorde): Matteüs 26: 20 t/m 25, Matteüs 27: 3 t/m 5, Johannes 18: 1 t/m 7 en Marcus 14: 43 t/m 45. Het telkens terugkerend themalied is: ‘Alles wat over ons geschreven is’ (lied 536 of 556).
We hopen op een betekenisvolle Veertigdagentijd.

 
terug