Renovatie keuken Renovatie keuken


In de periode van 8 juli – 5 augustus 2019 zal de keuken van de kerk gerenoveerd worden. Het College van Kerkrentmeesters heeft bouwbedrijf Ooms opdracht gegeven om dit te realiseren. We hebben lang moeten sparen om dit mogelijk te maken. Wij willen een ieder bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd, waaronder de rommelmarktcommissie, en kijken uit naar het eindresultaat.

 
terug