Leerhuis Leerhuis
Programma Leerhuis Valkenburg, 2018-2019
Het Leerhuis Valkenburg organiseert bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op actuele vragen die opkomen uit de relatie tussen samenleving, cultuur, geloof en wetenschap. De toegang is vrij, en iedere belangstellende is welkom. De avonden worden gehouden in het Trefpunt, en beginnen om 20:00 uur.
 
In het seizoen 2018-2019 worden vier bijeenkomsten gehouden, en wel op de vierde donderdag van de maanden oktober, november, januari en februari.
 
Op 25 oktober 2018 verwelkomen we dr. Arie C. Kooijman, die zal spreken over de kerkvader Augustinus. Die leefde in de vierde eeuw, en als leidsman van de jonge kerk was zijn positie uniek. Zijn vele geschriften en preken zijn verbazend helder en inspirerend, en verdienen het om door de eeuwen heen bewaard en overdacht te blijven. Deze leerhuisavond kan daaraan bijdragen. In het dagelijks leven is dr. Kooijman geestelijk verzorger bij de Alrijne Zorggroep.
Op 22 november 2018 is onze spreker ds. Jan Offringa, predikant in Wijk bij Duurstede. Vaak wordt het geloof voorgesteld als een verzameling van vaste overtuigingen. Hij heeft ervaren hoe zeer de geloofsvoorstellingen en opvattingen van kerkleden door de jaren heen veranderen. Een serie gesprekken leidde tot de samenstelling van een boek (‘God is niet te vangen’), waarin die veranderingen worden gedeeld en vaak ook herkend.
Onze derde bijeenkomst is op 24 januari 2019, met als spreker ds. Kick Bras, emeritus predikant van de Protestantse Kerk. Hij is bekend om zijn presentaties en boeken over mystiek en kunst. Eerder dit jaar verscheen zijn boek Voor het leven. Dat heeft als onderwerp de spiritualiteit van de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, en dat is ook het thema van deze avond. Het was zijn spiritualiteit die Bonhoeffer ertoe bracht te bidden voor de nederlaag van zijn land. Hij betaalde zijn verzet tegen het naziregime met zijn leven.
De laatste spreker in de serie is de Valkenburger ds. Piet Ravensbergen, predikant te Wilnis. Hij verzorgt de leerhuisbijeenkomst op 28 februari 2019, met als thema ‘Hoop doet leven’. Dat was ook het onderwerp van een studie waarmee hij de predikantenopleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit afsloot.
 
 
terug