zo 19 jan 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/meedenkdienstLiturgie d.d. 19 januari 2020           ‘De Goede Herder’ Valkenburg ZH (Meedenkdienst)
Voorganger ds. Marjan Zebregs Thema: ‘We hebben elkaar nodig’
M.m.v. ‘Living Words‘
Deze dienst is voorbereid met enkele jongere gemeenteleden.
De kinderen van de basisschool leeftijd blijven de hele dienst in de kerk
Living Words verzorgt de beamer

Welkom (Lector)

Intochtslied Samen in de naam van Jezus’ (Evangelische Liedbundel 218 en Opwekking 167)

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 139 ‘Heer U doorgrondt en kent mij (Nieuwe Liedboek 139B en Opwekking 518)

Kyriëgebed met 3x respons (na ‘zo bidden wij’) ‘Kyrië’ van Living Words
  
Living Words: ‘Samen’ en ‘Where You are’

Gebed om de heilige Geest

Verhaal met verbeelding door de Kindernevendienst

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): I Korinte 12 verzen 12 t/m 22 (Bijbel in Gewone Taal)

Korte overdenking

Living Words: ‘Zij aan zij’ en ‘You’ve got a friend’

Dank- en voorbeden, Stil gebed

Gemeente en Living Words: gezongen ‘Onze Vader’ (Nieuwe Liedboek 371)

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied: ‘Zegen mij’ (Opwekking 710)

Zending en zegen
Direct aansluitend na mijn ‘amen’
Gemeente en Living Words: All the people said ‘Amen’
 

terug