zo 4 aug 2019  om 10:00 uur
Voorganger: mw. S. Holsappel uit Utrecht
MorgendienstWelkom door de lector of de ouderling van dienst
Intochtslied Psalm 92 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Lied 213 : 1 en 2
Wetslezing
Psalm 92 : 7 en 8
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
Schriftlezing: Prediker 2 : 1 – 11
Lied 720
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 12-17
Lied 838 : 1 en 4
Schriftlezing: Lukas 12 : 13 – 21
Lied 816
Verkondiging
Lied 974
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door lector of ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
Slotlied 657
Zegenbede
Amen (het lied Zing Amen, 2x)


 

terug