zo 21 jul 2019  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
MorgendienstWELKOM EN MEDEDELINGEN LECTOR

INTOCHTSLIED PSALM 97 VERS 1,3, en 4

BEMOEDIGING EN GROET

KYRIE GEBED

GLORIA LIED PSALM 97 vers 6

GEBED OM DE LEIDING VAN DE H.G.

KINDEREN NAAR DE NEVENDIENST


LIED 316 VERS 1, 2 en 4

SCHRIFTLEZING 2 KONINGEN 5: 1-19

ZINGEN LIED 321 VERS 1, 2, 3, en 7

woorden OVER WOORDEN

ZINGEN PSALM 68 VERS 10 ( oude berijming)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
DANKGEBED EN VOORBEDE

MEDEDELINGEN LECTOR

INZAMELING VAN GAVEN

SLOTLIED LIED 91 a  VERS 1, en 2

ZEGEN


 

terug