Kerk in Actie: 40dagentijd Kerk in Actie: 40dagentijd

Collecte zondag 24 maart:
In de Indiaanse stad Narsapur is de IT-sector booming business. Maar in dit droge landbouwgebied kunnen veel families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. 
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
Sadhana wil:

  • Op 75 scholen kinderclubs oprichten.
  • In 75 dorpen kinderrechtencomités oprichten.
  • Bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen.
  • Ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan.
  • 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes.
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?
  • Voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten.
  • voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school.
  • Voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek.
Collecte zondag 31 maart:
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen.

De Protestantse Kerk steunt nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. In Rotterdam is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Slinge gestart. Sinds de start in 2013 is een levendig wijkcentrum ontstaan. Uit de vele tientallen bezoekers is een christelijke multiculturele gemeenschap gegroeid, die op zondag bij elkaar komt voor een Celebration of bijbelstudie. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop.
De werkgroep Kerk in Actie beveelt de beschreven collecten van harte bij u aan.
Namens de werkgroep Kerk in Actie, Richard Post.
 

terug