Catechisatie vol dynamiek Catechisatie vol dynamiek
Voor dit seizoen hebben we voor jongeren van 12 tot 16 jaar een nieuwe catechisatie vorm gekozen: Rock Steady van Youth for Christ. Rock Steady is een programma met veel ruimte voor gezelligheid en goede gesprekken. De opzet is dynamisch met veel afwisseling. Na een opening met wat lekkers, zijn er leuke en gekke spellen en is er ruimte om met elkaar te praten over thema’s als vertrouwen, naastenliefde, vergeving, de Bijbel en gebed en over dingen die jongeren bezig houden. Veel protestantse gemeenten hebben goede ervaringen opgedaan met Rock Steady. Op de website www.yfc.nl vindt u meer informatie.
We starten met een serie van elf keer Rock Steady: zes keer voor Kerstmis en vijf keer erna. Eind november en eind maart is er een speciale bijeenkomst, die we samen gaan invullen. De Rock Steady bijeenkomsten zijn net als vorig jaar op dinsdagavond en duren 75 tot 90 minuten. We beginnen om 19 uur in de kleine zaal van 'De Goede Herder'. Ook leeftijdsgenoten van onze jongeren zijn van harte welkom.
Jongeren van 12 tot 16 jaar, die niet kunnen op dinsdagavond en jongeren van 16 tot 21 jaar zijn voor catechisatie welkom in ‘De Open Hof’ en de ‘Vredeskerk’.
Alle jongeren van 12 tot 21 jaar nodigen we persoonlijk uit.
terug